Valgprogram 2017

Moderne, fleksible studenter skal ha makt og mulighet til å påvirke eget læringsmiljø. Blå liste mener at den beste måten å oppnå dette på er å styrke studentenes valgfrihet. Våre tre hovedsaker denne perioden vil derfor være:

1) Offentlig rangering av emner og forelesere

Universitetet i Oslo tilbyr svært mange emner og studieprogram, men ikke alle studier har like høy gjennomføringsgrad. Samtidig som det finnes emner med forelesere i toppklasse og et stimulerende studentmiljø, eksisterer det også studier der studenter dropper ut tidlig i utdannelsesforløpet. Utenom årsaker hos studentene selv, kan grunnene her være svake forelesere, dårlig miljø eller at emnet rett og slett kjeder dem.

I dag er det vanskelig for studenter på forhånd å vite hvilke emner som er mer givende enn andre, og hvilke forelesere som engasjerer mest. De interne evalueringene som blir gjennomført på de ulike studiene i dag, er dårlig utformet og følges ikke opp i tilstrekkelig grad. Studentene blir ikke tatt på alvor!

En offentlig rangering av emner og forelesere publisert på universitetets hjemmesider vil gjøre det lettere for potensielle studenter å vurdere kvaliteten på de ulike studietilbudene. I tillegg til å skape oppmerksomhet om studiene, vil dette også gi et kraftig signal om at forelesere og emneansvarlige må sørge for å ta til seg tilbakemeldingene studentene gir.

Blå liste vil

  • ha en offentlig rangering av emner
  • ha en offentlig rangering av forelesere
  • vurderingene skal være standardiserte med tekst og rangeringskarakter
  • rangeringene skal gjøres tilgjengelig på uio.no

2) Færre obligatoriske forelesninger

Reell valgfrihet innebærer at studenter har frihet til å velge bort enkelte ordinære forelesninger og heller prioritere selvstudium. De siste årene har vi med bekymring sett en økende skolefisering av enkelte universitetsfag på UiO: i frykt for at studenter ikke skal møte opp, velger enkelte forelesere å gjøre de ordinære forelesningene deres obligatoriske. Blå liste mener at dette er å behandle universitetsstudenter som om de er barn uten ansvarsfølelse. UiO er ikke en barneskole!

Blå liste vil

  • ha færre obligatoriske forelesninger (gjelder kun ordinære forelesninger)

3) Døgnåpne lesesaler

Moderne og fleksible studenter jobber på ulikt vis til ulik tid, og flere oppgir at de leser og jobber best når det er mørkt og stille ute. Blå liste mener at det bare er positivt at mennesker er ulike. Vi vil ha døgnåpne lesesaler der ambisiøse studenter kan jobbe på den tiden av døgnet som passer dem selv best.

Blå liste vil ha

  • døgnåpne lesesaler på campus